نمایش 1 - 2 از 2
حضور حماسی, مردم کنگاور,  راهپیمایی ۱۳ دی ,آفتاب کنگاور فیلم؛
مردم کنگاور در راهپیمایی ۱۳ دی ماه با حضور حماسی خود پاسخ فتنه های صورت گرفته را دادند.
10/20/1396 - 23:13
اشتراک در حضور حماسی