آخرین اخبار

16. ارديبهشت 1397 - 19:52   |   کد مطلب: 46758
جلسه شورای اشتغال شهرستان کنگاور با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیرکل های استان هم چنین مسئولین شهرستان در فرمانداری کنگاور برگزار شد.

به گزارش آفتاب کنگاور؛جلسه شورای اشتغال شهرستان کنگاور با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیرکل های استان هم چنین مسئولین شهرستان در فرمانداری کنگاور برگزار شد.

جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
جلسه, شورای اشتغال ,استاندارکرمانشاه , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور

دیدگاه شما