آخرین اخبار

25. فروردين 1397 - 20:49   |   کد مطلب: 46753
همزمان با عید مبعث پیامبراکرم(ص)، جمعی از جوانان کنگاوری بابرپایی ایستگاه صلواتی وپخش شربت و شیرینی این عید بزرگ را جشن گرفتند.

 همزمان با عید مبعث پیامبراکرم(ص)، گروه فرهنگی هنری یاس وموکب عشاق الحسین(ع) بابرپایی ایستگاه صلواتی وپخش شربت و شیرینی این عید بزرگ را جشن گرفتند.

این ایستگاه بعد از ظهر امروز و در روز مبعث حضرت رسول(ص) جنب میدان آزادی برپا شد و شهروندان با شیرینی و شربت پذیرایی شدند.

ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور
ایستگاه صلواتی , موکب عشاق الحسین(ع) , گروه فرهنگی یاس, عید مبعث ,حضرت رسول , شهرستان کنگاور , آفتاب کنگاور

دیدگاه شما