آخرین اخبار

5. آذر 1396 - 16:42   |   کد مطلب: 46553
همزمان با پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج؛ گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان کنگاور با حضور عموم بسیجیان از سراسر شهرستان به همراه مسئولین بسیجی در کنگاور صبح امروز برگزار شد.

به گزارش آفتاب کنگاور؛همزمان با پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج؛ گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان کنگاور با حضور عموم بسیجیان از سراسر شهرستان به همراه مسئولین بسیجی در کنگاور صبح امروز برگزار شد.

این مراسم با سان دیدن مسئولین از بسیجیان آغاز شد و در ادامه علاوه بر سخنرانی حرکات نمایشی توسط بسیجیان اجرا شد.

تهیه تصاویر: رضا مرآتی

روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور
روز بسیج, کنگاور ,5 آذر , بسیجیان, گردهمایی, آفتاب کنگاور

دیدگاه شما