آخرین اخبار

15. تير 1396 - 19:36   |   کد مطلب: 46263
همزمان هفته ادبیات کودکان و نوجوانان اعضای کانون پرورش فکری پیاده روی به شعار نه به دخانیات در کنگاور راه انداختند.

به گزارش آفتاب کنگاور؛همزمان هفته ادبیات کودکان و نوجوانان اعضای کانون پرورش فکری پیاده روی به شعار نه به دخانیات در کنگاور راه انداختند.

راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا
راهپیمایی , دخانیات ,سیگار,  هفته ادبیات ,کودکان ,نوجوانا

دیدگاه شما