آخرین اخبار

29. ارديبهشت 1396 - 1:11   |   کد مطلب: 46163
آفتاب کنگاور:اجتماع بزرگ حامیان دکتر رئیسی با سخنرانی نماینده مردم شهرستان اسد آباد در کنگاور برگزار شد.

مراسم با شکوه تبلیغاتی ستاد دکتر رئیسی با سخنرانی دکتر رنجبرزاده نماینده مردم شریف اسد آباد در جمع کثیر کنگاوری های هوادار رئیسی در محل ستاد برگزار شد.

 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر
 اتحاد نیروهای انقلاب آرای آقای رئیسی را در جامعه بالا برد/ گرایش آرای خاکستری به نامزد نیروهای انقلاب در روزهای اخیر

دیدگاه شما