نمایش 1 - 1 از 1
نشست روشنگری , بصیرتی,  جریان شناسی,  ناحیه کنگاور ,آفتاب کنگاور استاد حوزه و دانشگاه
آفتاب کنگاور:استاد حوزه و دانشگاه در نشست روشنگری گفت:اسلام حضور زن در جامعه را منع نکرده است بلکه ملاک هایی را قرار داده است.
11/14/1396 - 19:06
اشتراک در بصیرتی