نمایش 1 - 2 از 2
امام جمعه کنگاور,  اغتشاشات,فتنه,  آمریکا,  آفتاب کنگاور امام جمعه کنگاور:
امام جمعه کنگاور:ما معتقدیم آنهایی که به خیابان آمدند همه اغتشاشگر نبودند،معترض بودند
10/15/1396 - 16:43
مردم کنگاور همراه با سایر نقاط کشور در برابر تحرکات اخیر و فتنه های صورت گرفته به خیابان ها آمدند.
10/13/1396 - 23:39
اشتراک در اغتشاشات