نمایش 1 - 1 از 1
محسن کاویانی ,شاعر حماسی  ,شعر عاشورایی,  کنگاور
آفتاب کنگاور:محسن کاویانی درباره حوادث منطقه در حضور تعدادی از شاعران پیشکسوت شعر خوانی کرد.
09/20/1396 - 23:42
اشتراک در شاعر حماسی