نمایش 1 - 1 از 1
کاریکاتور  ,حمله تروریستی , تهران , واکنش مردم  ,ترقه بازی  ,رهبری , آفتاب کنگاور کاریکاتور؛
اقدامات تروریستی در ایران موضوعی نیست که مردم را حراس انداخته و زمینه را خالی کنند.
03/19/1396 - 12:01
اشتراک در واکنش مردم