آخرین اخبار

20. تير 1396 - 20:14   |   کد مطلب: 46272
طبق ادعای رئیس جمهور ، موشک ها به همت دولت و بودجه بخش اقتصادی ساخته می شود

اگر طبق ادعای شما ، موشک ها به همت دولت و بودجه بخش اقتصادی ساخته می شود،چرا چنین دولت پر توانی برای صنعت خودرو سازی کشور کاری نمی کند ؟
سوال از رئیس جمهور؟

ادعای رئیس جمهور

دیدگاه شما