آخرین اخبار

12. آبان 1394 - 18:27   |   کد مطلب: 44242
آفتاب کنگاور: 13 آبان‌ماه روز مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است، روزی که دشمنان انقلاب ذلت و خواری خود را در مقابل ملت ایران مشاهده کردند.

به گزارش خبرنگار آفتاب کنگاور 13 آبان روز شعار مرگ بر آمریکا است، ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان شعار مرگ بر آمریکا را محکم‌تر از قبل سر می‌دهند تا بداند مبارزه با استکبار در وجود تنه ایران اسلامی رخنه کرده و ریشه دوانده و تا سرنگونی استکبار جهانی ادامه دارد.

 

روز 13 آبان، روز دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی(ره) است، روز کشتار دانش آموزان است، روز تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان ایمان مدار و عدالت پناه است. این مناسبت ها ایجاب می کند که همه باهم به قول آن بزرگ زادِ خورشیدگون، هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بریزیم. بیایید کران تا کران، حیات را از تحرّک و مبارزه و فریاد علیه مستکبران، سرشار سازیم و از هیچ قدرتی جز خداوند باک نداشته باشیم و در برابر هیچ گردن کشی، سر فرود نیاوریم؛ هم چنان که تاکنون این گونه بوده ایم.

 

بیایید برخی سستی ها و رکودها را به حرکت و شور مبّدل سازیم و رخوت و خواب آلودگی برخی افراد را باز شوییم. بیایید دست ها و دلهامان را قوی کنیم و در روز 13 آبان، مردم خداجو و استکبارستیز را به مبارزه با مظهر استکبار بخوانیم.

 

«ملت های عدالت خواه و روحیه ی استکبار ستیزی»

امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای پیر بیدارگر زمان؛ حضرت امام خمینی(ره) روحیه ی استکبارستیزی از مرزهای ایران، فراتر رفته و همه ملت های عدالت خواه، حق طلب و آزاده را فرا گرفته است. مبارزه ی خونین مردم شجاع و آزادی خواه فلسطین بر ضد اشغال گران صهیونیست و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، همین روحیه را نشان می دهد و از ثمره های انقلاب شکوه مند اسلامی به شمار می رود.

 

دیدگاه شما